bodrum kat içten su yalıtımıBodrum Kat İçten Su Yalıtımı

Bodrum kata su sızıyor, bodruma su giriyor, bodrumu su basıyor gibi bir şikayet toprak ile bağlantılı yüzeylerde mülkiyeti olan kişilerin sorunları arasında yer alır.  Binaların imarı sırasında dışarıdan (pozitif) su yalıtımı yapılmayan bodrum katlarda temel radye betonundan veya perde betonlarından zamanla içeri su sızması her zaman karşılaştığımız problemlerin başında gelir. İmar sırasında su izolasyonu yapılmayan bodrum katlarda içten su yalıtımı yapılması kristalize su izolasyonu ile mümkündür. Diğer su izolasyonu yöntemleri yüzeyde film tabakası oluşturduğu için sadece suyun geldiği yönden uygulanırsa betonu koruyabilmekte iken kristalize izolasyon tekniği içeriden ve dışarıdan uygulanır ve betonun içerisine sirayet ederek betonun kendisini su geçirimsiz hale getirmekte ve eski yeni tüm beton yüzeylere uygulanarak kesin ve kalıcı çözüm sunmaktadır. Betonu ve içerisindeki demir donatıyı suyun zararlarından koruyarak binanın ömrünü uzatmak ve rutubetsiz sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için bodrum su yalıtımı bir zorunluluktur.
Aker İzolasyon su yalıtımında profesyonel kadro ve kaliteli işçilik ile hizmet vermekte ve 5 yıl sözleşme ile garanti vererek bunu kayıt altına almaktadır.
Su izolasyonu yapılmamış tüm bodrum katlarda içten su yalıtım bir zorunluluk iken ikamet edilen bodrum kat dairelerde izolasyonun önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Bodrum dairelere sızan sular rutubete neden olmakta ve küf, mantar gibi dışarıdan gelen tüm tehlikelere yaşam alanlarımızı açık bırakarak sağlığımızı tehlikeye atmaktadır.

bodrum içten su yalıtımıBodrum kata neden su sızar?

Toprak altında akıntı suları veya yağmurdan kaynaklı sızıntı suları her zaman oluşmaktadır. Bu sular ise binamızın temelindeki beton perde duvara veya radye betonuna ulaştığında içeriye sızması, bodrumu su basması işten bile değildir.  Binanın yapımı esnasındaki hazırlanan beton donma aşamasında kılcal çatlaklar oluşmakta ve bu çatlaklardan su sızmaktadır. Sızan sular sadece içeriye girmekle kalmayıp aynı zamanda beton içerisindeki demir donatı boyunca da ilerlemekte ve tüm betonun ve demir donatının çürümesine yol açmaktadır.  1 m³ beton donma esnasında beş bin civarında kılcal çatlak oluşmakta ve bu kılcal çatlaklar su köprüleri oluşturmaktadır. Buda betonun suya karşı dayanıksız olması anlamına gelmektedir. Betonun üretimi esnasında içerisine su yalıtımı sağlamak için bazı malzemeler karıştırılmakta ancak bu malzemeler beton donarken oluşan bu kılcal çatlakları kapatamamaktadır. Kalıcı ve sağlam yalıtım oluşturmak için beton donduktan sonra içerisine sirayet edebilen malzeme ile yapılan yalıtım tekniği ile sağlanan izolasyondur. Kristalize izolasyonda betonun içerisine işleyen malzeme içeride kristaller üretir ve betonu su geçirimsiz hale getirerek kalıcı su yalıtımını sağlar. Aker İzolasyon bodrum kat içeriden su yalıtımı hizmetinde kristalize yalıtım ile çözüm sunmaktadır.

Negatif İzolasyon Nedir, Nasıl Çalışır?

Suyun geldiği yönün tersinden uygulanan su yalıtımı sektörümüzde negatif izolasyon olarak adlandırırlır.

Pozitiften (suyun geldiği yönden) izolasyon yapılmasının mümkün olmadığı bölgelerde negatif izolasyon teknikleri ile su yalıtımı sağlanır. Negatif izolasyon asansör çukurlarında, kuyu temel perde duvarlarında, bodrum kat perde duvarlarında, radye betonunda ve bazı dilatasyon boşluklarının izolasyonunda kullanılmaktadır.

Negatif izolasyon uygulamaları daha zor ve kullanılan malzemeler daha pahalıdır. Pozitif izolasyonda kullanılacak çok falza malzeme seçeneği bulunurken negatif yönden su yalıtımı sağlayabilecek malzeme türleri çok azdır.

Negatif İzolasyon Malzemeleri

Firmamız negatif su yalıtımında beton içerisinde işleyerek su geçirimsiz hale getiren kristalize izolasyon malzemesi İZOTÜM CRYSTALLİZE ve tanzikli su gelen bölgelerde bile güvenle kullanılan 400 bar basınçla malzeme uygulayan POLİÜRETAN ENJEKSİYON izolasyonu tekniklerini tercih etmektedir.