otopark dilatasyon izolasyonuDilatasyon Su Yaltımı

Dilatasyon,  yapılarımızın yan yana yapılan bloklarında her 30 metre arayla bir bırakılan, deprem, genleşme ve bağımsız yapıların farklı oturması gibi hareketlerin yapılardaki zararlı etkisini ortadan kaldırmak için bloklar arasında temelden başlayıp çatıya kadar bırakılan derz boşluğuna verilen isimdir. Dilatasyonların teraslarda, zemin radye ve perde duvarda bulunan toprak altında kalan bölgeleri ve dışarıdan su girebilecek olan alanları, otopark olarak kullanılan alanlarda dışarıdan veya katlar arasında içeriye suyu geçişini önlemek için su izolasyonu yapılması gerekmektedir. Dilatasyon su izolasyonu çeşitli şekillerde ve farklı yönlerden yapılabilmektedir. Pozitif (suyun geldiği yönden) ve negatif (içeriden) olarak farklı uygulamalar ile dilatasyon su yalıtımı yapılmaktadır. Dilatasyon izolasyonları inşaatın imalatı aşamasında yapılması gerekmektedir. Dilatasyon yalıtımı imalat aşamasında yapılsa da diğer imalatları yapar iken mekanik ve çeşitli darbelere maruz kalan dilatasyon izolasyonu deforme olabiliyor. Aker izolasyon tüm izolasyon uygulamalarının yanında, yeni ve eski yapıların dilatasyon su yalıtımı uygulamalarıyla da hizmet vermektedir.   

dilatasyon izolasyonuDilatasyon İzolasyonu Nasıl yapılmalıdır?

Aker İzolasyon, dilatasyon su yalıtımı ve diğer tüm izolasyon ihtiyaçlarınızda uzman personeli ile hizmet vermektedir. Firmamız aşağıdaki hususlara dikkat ederek kaliteli malzemeler ile izolasyon sağlamakta ve tüm su yalıtımı uygulamalarını sözleşme ile garanti altına almaktadır.

Dilatasyon izolasyonu yapılır iken kullanılacak dolgu malzemelerinin en önemli özelliği betona yüksek aderans ile tutunabilmesi ve uzun ömre sahip olmasıdır. Tüm bunların yanında elastik bir yapıda olmalı genleşme ve oturma gibi nedenlerle oluşan hareketlerde zarar görmeden su yalıtımına devam etmelidir. Dilatasyon izolasyonunda önemli olan bir nokta da, uygulanan izolasyonun diğer beton yüzeydeki izolasyon tabakasına kaynaştırılmasıdır. Dilatasyon yalıtımında kullanılan dolgu malzemesi ile bu mümkün değildir. Kaynaşmayı sağlamanın yolu, dilatasyon su yalıtımı yüzeydeki uygulamadan sonra yapılıyor ise membran veya fileli likit membran ile diğer yalıtım katmanına kaynaştırmaktır. Eğer önce dilatasyon yalıtımı daha sonra yüzeyin yalıtımı sağlanacak ise yüzeye uygulanan izolasyon katmanı dilatasyonunda üzerinden geçirilmeli ve dilatasyon üzerine her hangi bir ek yeri olmamasıdır. Bu yöntemdeki sorun yüzeye uygulanan malzemelerin diltasayon derzi yalıtımında kullanılan malzemeler kadar esnek olmayışıdır. Bu esneklik ise yüzeye uygulanan yalıtım tabakasının dilatasyonun üzerine geldiği noktada omega şeklinde döşenerek yapıların birbirinden bağımsız şekilde hareket etmesi gibi durumlarda gerekli esnemeyi yapabilmesi ile mümkündür. Ancak bu durum sadece tecvid tabir için gereklidir. Tek başına membran ile kaliteli bir dilatasyon izolasyonu sağlamak mümkün değildir.

MEMBRAN İLE DİLATASYON İZOLASYONU YAPILIR MI?

Sadece membranı omega yöntemi ile döşemek dilatasyon izolasyonunda geçici süre koruma sağlasa da membran izolasyonunda çok sayıda ek yerinin olması ve bu ek yerlerinin zamanla ayrılması veya işçilikten kaynaklı ufak yapışma hataları nedeniyle suyun yapının içerisine girmesine neden olmakta, tekrar su yalıtımı sağlamak için içeriden (negatif) enjeksiyon uygulaması gibi yöntemlerle izolasyonun sağlanması için çok yüksek maliyetlere sebep olmaktadır.

Dilatasyon Yalıtım Teknikleri
Sıcak Uygulamalı Pozitif Dilatasyon Yalıtımı

Firmamız tarafından tercih edilen dilatasyon su izolasyonu sıcak uygulamalı derz dolgusu ile elastik yapıda ve beton ile tamamen kaynaşarak yüksek aderans ile tutunan yöntem ile sağlanan yalıtımdır. Bu teknikte gerekli durumlarda beton cidarlarına önce kristalize malzeme uygulanarak beton kesitin su geçirimsizliği sağlanır ve üzerine astar sürülür. Daha sonra dilatasyon içerisine dolgu malzemenin aşağıya inmesini engelleyecek katmanlar oluşturulur ve üzerine dilatasyon izolasyonu katmanları oluşturularak su yalıtımı sağlanır. Sıcak uygulanan dolgu malzemesi betona çok iyi tutunurarak kaynaştığından dolayı kesin ve kalıcı su yalıtımı sağlayan yöntemdir. Bu uygulama sadece yatay düzlemlerde uygulanabilmektedir. Bu uygulama firmamız tarafından sağlandıktan sonra dilatasyon su geçirimsizliği için garanti verilmektedir.

Soğuk Uygulamalı Pozitif Dilatasyon İzolasyonu

Bu uygulamada dilatasyon bölgesine malzemenin akmasını engelleyecek tıkaç yerleştirildikten sonra üzerine soğuk derz dolgu malzemesi uygulanır. Düşey ve yatay düzlemlerde uygulanabilmekte ancak teras gibi yatay yüzeylerde istenilen performansı sağlamamaktadır. Firmamız tarafından yatay teras gibi bölgelerde sıcak uygulama tercih edilirken düşey düzlemlerin pozitif izolasyonunda soğuk uygulamalı dilatasyon derzi yalıtımı uygulamaları yapılmaktadır.

Negatif Dilatasyon İzolasyonu

Negatif dilatasyon izolasyonu pozitiften uygulamanın mümkün olmadığı üzeri toprak ile örtülen yapılarda tercih edilen su yalıtım tekniğidir. Enjeksiyon yöntemi ile uygulanmadır. Firmamız bu teknik ile yaptığı uygulamaları sözleşmeli olarak garanti altına almaktadır. Detaylı bilgi ve fiyatlar için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Membran ile Dilatasyon İzolasyonu

Membran ile Dilatasyon İzolasyonu – Omega Tekniği

Membran tabakasının dilatasyonun üzerine omega biçiminde aşağıya doğru oval yapıda eğilerek döşenmesi ve beton yüzeye ısıtarak yapıştırılmasından ibarettir. Uygulanması çok kolay olmakla birlikte genellikle betona iyi tutunamayan noktasal bölgeler olmakta ve bu noktalardan içeri su girerek membranın işlevini görememesi gibi sorunlar yaşanmaktadır. Aker İzolasyon ekipleri bu yöntem ile dilatasyon izolasyonu hizmeti vermemektedir.

Dilatasyon Bandı Tekniği

Dilatasyon bandı uygulanacak yüzey temizlendikten sonra, yapıştırma macunu betona uygulanarak üzerine bandın delikli yüzeyi bastırılır. Yapıştırma macunu deliklerin üzerine taşırılarak yayılır ve tekrar üzerine macun uygulanır. Bu uygulamada dilatasyon bandına omega şekli verilerek esneme payı bırakılır. Dilatasyon bandı uygulaması membran uygulamasına çok benzer olmakla birlikte benzeri sorunları da beraberinde getirmektedir. Zamanla beton yüzeye uygulanan macun ayrılabilmekte ve içeri su girmesine neden olabilmektedir. Ancak bu izolasyon tekniğinde membrandaki gibi işçilik hataları olması minimum düzeydedir.