isi-yalitimiIsı Yalıtım

Isı yalıtımı yapılarımızın içerisindeki bulunan kışın ısıyı, yazın serin havayı korumak için yapılan izolasyon sistemidir. Yapılarımızın çatılarından, duvarlarından ve kat arası döşemelerinden içerideki mevcut ısı kaybını engelleyerek içerideki ısıyı muhafaza edebilmek için bu alanların ısı köprüsü oluşturmadan ısı yalıtımının sağlanması gerekmektedir. Isı köprüleri birbirine eklenerek uygulanan tüm malzemelerde oluşmaktadır. Aker İzolasyon ısı yalıtım uygulamalarında ek yeri içermeyen yek pare ısı yalıtımı sağlayan malzemeleri püskürtme izolasyon veya benzeri tekniklerle uygulamaktadır.

Aker İzolasyon, çatı ısı yalıtımında Borlüks püskürtme izolasyon malzemelerini ve dış cephe mantolama işlerinde İzotüm ısı yalıtım sıvası uygulamaları yapmaktadır. Tüm ısı yalıtımı ihtiyaçlarınızda firmamız size özel çözümler üretmekte ve uygulamaktadır. Tüm su, ısı, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Aker Kimya ARGE departmanında geliştirmiş olan ısı yalıtım malzemeleriyle yapılan uygulamalarda ısı köprüleri oluşmadan yalıtım sağlanabilir. Isı yalıtım yapılan konutlar ile yapılmayan konut arasında satarken kiraya verirken muhakkak fiyat farkları oluşmakta, ısı yalıtımı uygulanan yapılarda konfor daha üst düzeyde olmakta ve dolayısıyla tercih edilmektedir. Doğru malzemeler ve doğru uygulama ile yapılmış olan yalıtım %40’a varan enerji tasarrufu sağlar. Ülkemizin ısı yalıtımı uygulamalarında dört bölgeye ayrılmaktadır. Bu bölgeler arasında yazın sıcak kışın soğuk farklılığı görülmektedir. Değişmeyen tek nokta ise yapınız hangi bölgede olursa olsun ısı yalıtımı uygulamaları gerekmektedir. Bu bölgeler arasında ise uygulanması gereken yalıtımın kalınlığı fak etmektedir. Soğuk olan bölgelerimizde kış aylarında ısınma ihtiyaçlarımıza karşılamak için yüksek enerji bedelleri ödeyerek konut ve ticari alanlarımızı ısıtmaktayız. Daha az enerjiyle ısıtılabilecek ortamlar oluşturulması için yapımızın içerisinden ve dışından eksiz, ısı köprüsü oluşturmadan uygulanabilen İzotüm ısı yalıtım sıvası, İzotüm ısı yalıtım şapı ve Borlüks püskürtme izolasyon ürünleriyle izolasyonu sağlanmalıdır. Yazın kavurucu sıcakların olduğu bölgelerde dış ortamdaki ısının etkisinden korunmak için yaşam alanlarımızı içeride çeşitli iklimlendirme klimalarıyla serinletmekteyiz. İçeride serin havayı muhafaza edebilmek ve dış ortamdaki ısıyı içeriye almamak, kışın soğuk havadan etkilenmeden iç ortamın ısısını dengeleyebilmek ve en önemlisi de bunları sağlarken enerji tasarrufu yapmak için ısı yalıtımı zorunluluktur. Sürekli yüksek tutarlarda fatura ödemek yerine bir kez ısı yalıtım yapılması hem kendi bireyse ekonomimizi hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmakta, ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmaktadır.

Ülkemizde Isı Yalıtımı

Isı yalıtım uygulamaları ülkemizde 1990 yıllarında ivme kazan maya başlamıştır. Isı yalıtım insanlığın varoluşunda bu yana kullanılmaktadır. Zaman zaman fark edilir olmuş bazen lüks olmuş ama hiç vaz geçilmemiştir. Atalarımız yapmış olduğu tarihi yapılarda hatta kalelerimizde hanlarda saraylarda ısıtma ve soğutmanın izlerini hayranlıkla izlemekteyiz. Günümüzde teknolojinin yenilenmesi ve gelişimiyle farklılıklar meydana gelmiştir. Isı yalıtımına verilen önem ülkemizin ekonomisiyle birlikte gelişmektedir. 2011 Libya savaşından sonra Ülkemize gelen Libyalı işadamları heyetiyle ikili görüşmelerimizde yalıtımla ilgili sunum yaptık ve ısı yalıtım malzemelerimiz Libya pazarına sunmaya çalıştık. Libyalıların bize önce konut gerekli, halkımızın ikamet edecek evi kalmadı, yalıtım daha sonra diye belirtmişlerdi. Ülkemizde ise 90’lı yılardan bugüne kadar halkının ekonomik yükselişi ile birlikte ısı ve su yalıtımı değer görmeye başladı. Son yıllarda yaşadığımız en vahim olaylardan 1999 depremi sonrasında yeni yapılan binalarda gerek müteahhitlerin bilinçli oluşu gerekse çeşitli yönetmeliklere uyarak ısı yalıtımı ve su yalıtımı uygulamaları istisnasız yapılmaktadır . İnşaatı eskiden yapılan binalarda ise gerek ekonomik sebepler gerek yakın zamanda yenisi yaparız düşüncesiyle izolasyon uygulamaları arka plana atılmaktadır.

 

ISI YALITIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI

Ülkemizde ısı yalıtımı verimliliği ve enerji tasarrufu kavramları 2000’li yılların başlarında konuşulmaya ve yasal düzenlemeler ele alınmaya başladı. Önceleri enerji politikasının olmaması izolasyon konularında avrupa ülkeleri ile aramızda uçurumlar oluşmasına neden oldu. Isı yalıtımı ile ilgili yasa düzenlemeleri ise yeni yapılan binaları kapsayarak eski binlar görmezden gelindi. Mevcut binaların yalıtılmasında oluşacak enerji verimliliği konularında uygulamaların özendirilmemesi, bireysel teşviklerin düzenlenmemesi nedeniyle eski yapıların ısı yalıtmında çok yavaş ilerleme gözlemlendi. Bireysel ekonominin kalkınmasıyla ise bu durum kendiliğinden ve denetimsiz gelişti.

Isı yalıtımı uygulamaları mantolama olarak bilinmektedir. İzotüm ısı yalıtım sıvası ve şapı kullanılarak eksiz yalıtım tabakası oluşturmak mümkündür. Yalıtım malzemelerinin ısı köprüsü oluşturmaması ve bu sayede kaliteli bir izolasyona ulaşılması gerekmektedir. Son yıllarda ise talebin çokluğu bilinçsiz uygulamaları ve ehil olmayan ustaları da beraberinde getirmiştir. Yalıtım eğitimi almadan çırak olmadan usta olduğunu söyleyen kişiler tarafından yapılan uygulamalarda ise verimlerin düşük olması ve tam koruyamaması nedeniyle, ortalama 10 yıl önce yapılan mantolamalar sökülerek tekrar yenilenmektedir. Bu durum ise ülke ekonomisine ve bina sahiplerine kayıplara sebebiyet vermektedir. Yalıtım yaptırmak için araştırma yapıldığında uygulamacıların gerekli yeterlilikte olup olmadığı, yüklenicinin firma olması yapılan işe garanti verilmsi gibi durumlar iyi incelenmeli daha sonrasında karar verilmelidir. Yaptığı işin arkasında duran yükümlülüğünü yerine getirebilecek firmalar ile çalışılması ilerde çeşitli nedenler ile oluşabilecek hatalarda yüksek maliyetlerin önüne geçilmesi açısından önemlidir. Isı yalıtım sektöründe uygulamacı ustaları firmamız eğitim seminerleriyle, uygulama yaptıracak olan firmaları ise gezici müşteri temsilcilerimizle bilinçlendirmektedir. Bu uygulamalar ile ülkemize bilinçli uygulayıcı ve bilinçli tüketici hedeflenmektedir.

Tüketiciyi Bilinçlendirme Çalışmaları

Isı yalıtımda ülkemizin en önemli sorunlardan biri tüketici bilinçsizliği olmaktadır. Türkiye’de konut açığı ve büyük şehirlere göç nedeniyle inşaat sektörüne diğer sektörden yatırımlar gelmekte ve yatırımcıların iştahını kabartmaktadır. Yatırımcılar sektörün içerisinden olmayınca yalıtımı konusunda bilinçsiz, daha çok para kazanmak için ucuz yalıtım malzemelerini tercih eden, sonucun nereye varacağını hesap etmeyen bir yatırımcı ve nihai tüketici kitlesi oluşmaktadır. Ticaret odası zümre toplantılarında, Şehircilik bakanlığı çeşitli STK’lar ve belediyeler ise çeşitli organizasyonlarla, son yıllarda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Daha uygun ucuz konut üretmek amacıyla ısı,ses,su ve yangın izolasyonu ihmal edilmektedir. Standartlar ve yönetmeliklerde belirtilen zorunlu uygulamalardan kaçınılmaktadır. Bu sıkıntılar aşılması için toplum olarak inşaatı yapan ve nihai kullanıcıların yalıtımın önemi konusunda bilinçlendirilmesi ile mümkün olacaktır.

Haksız Rekabet ve Düşük Kalitede Üretim

Ülkemizde izolasyon uygulamalarında haksız rekabet de oluşmaktadır. İşçilik ve malzemenin kalitesinden kaynaklı iki türlü rekabet mevcuttur. İşçilik olarak yapılan haksız rekabet vergi kimliği olmayan, vergi, sgk, işgüvenligi ve KDV gibi hiçbir şey ödemeyen kişiler muhatap alınıp iş verilmesi ile oluşmaktadır. Kalitesiz malzemeleri standartlara uyulmadan üretim yapılan, denetimsiz, merdiven altı, patenti dahi bulunmayıp markası olmayan ürünler ile kaliteli malzeme üreterek standartlara uygun ürünleri uygulayan, tüm koşuları yerine getirmek için çaba saf eden ile firmaların aynı kefeye koyulması haksız rekabeti ortaya çıkmaktadır. Rekabet koşullarının dışında bu tür kalitesiz ürünlerin ülkemizde üretimi gerçekleşmesi sanayimizin dünyada kötü bir imaja sahip olmasına da neden olmaktadır. Yurtdışından ithal edilen kalitesiz ürünlerin tüketiciye sunulması ise aynı izolasyon uygulamalarının tekrar yapılmasına sebebiyet vererek milli servetimizin boşa harcanmasına neden olmaktadır.

Isı Yalıtım Uygulamaları
 • Isı Yalıtım Sıvası
 • Püskürtme Isı Yalıtımı
 • Dış cephe ısı yalıtımı
 • Çatı ısı yalıtımı
 • Fabrika ısı yalıtımı
 • İç cephe ısı yalıtımı
 • Konteyner ısı yalıtım
 • Teras ısı yalıtımı
 • Isı yalıtım malzemeleri
Isı Yalıtımının Faydaları
 • Isıtma ve soğutma enerji kullanımını düşürekek faturalardan tasarruf sağlar.
 • Ülkemizin enerji alanınında dışa bağımlılığını azaltır.
 • Ülke ekonomisi kalkınır.
 • Konut ve işyerlerimizde konforlu, ferah bir ortam sağlar.
 • Ülkemizin hazinesinde kalan para ile farklı yatırımlar yapılarak halkımıza daha fazla hizmet yapılabilir.
 • İçeride oluşabilecek küf ve mantar gibi sorunların önüne geçerek daha sağlıklı bir ortam sunar ve boya gibi maliyetleri en aza indirir.