likit perde duvar su izolasyonuPozitif Perde Duvarların Likit Membran ile Su Yalıtımı

Temel perde duvar su yalıtımı likit membran ile izolasyon tekniğinde, toprağa yaslanan beton perdeye ve duvarlara suyun dışarıdan sirayet ederek yapımızın içine girmesini engellemek ve betonu suyun zararlı etkilerinden korumak amacı ile yapılır.

Su izolasyonu yapılarımızda büyük önem arz etmektedir. Günümüzde yoğun olarak kullanılan likit membran eksiz yapıda bir yalıtım sunarak membran gibi rakip malzemelerine karşı çok daha uzun ömürlü bir pozitif perde beton izolasyonu sağlamaktadır.

Perde duvarda likit yalıtım düşeyde uygulama kolaylığı sağlaması gerektiği gibi, uygulandıktan sonra göstereceği yüksek performans açılarından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Perde duvar su izolasyonunda doğru malzeme ve uygulamak önemlidir. Beton perde duvar su izolasyonu uygulamalarında betondaki tamiratlar önem arz etmektedir. Gerekli tamiratları yapılmadan uygulanan izolasyon kısa ömürlü olmakta ve ilerleyen zamanlarda içeriden yalıtım yapılması gibi yüksek maliyetlere sebebiyet vermektedir. Su izolasyonu uygulayan personeller yalıtımın önemi konusunda bilinçli olmalı, perde beton su yalıtım tamiratları ve uygulanan malzemelerin kullanımı konusunda gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır.

Yalıtımda mevsimsel iklim şartları göz önünde bulundurulması, şartlara uygun perde duvar su izolasyonu uygulamaları yapılması gerekmektedir.

Günümüzde inşaatların yapım aşaması hızlandı ve zaman paradan daha değerli hale geldi. Firmamız bu bilinç ile hareket etmektedir. Nerede, hangi malzeme kullanılması gerekmekte olduğunu tespit etmekte ve zaman yönetimini iyi kullanarak değerlendirmektedir.

Şehirlerimizde arsaların değerli olması ve yüksek katlı binalar yapılmasıyla yapılarımızın yüzde yirmisi yeraltında kalmaktadır. Günümüzde bodrum katlarda yaşam sürekli artmaktadır. Otopark veya diğer kullanım amaçlarıyla 3-4 kat toprak altında yapılar oluşturulmakta, yapılarımızın toprak altında kalan kısımları yer altı sularından ve toprak içerisinde bulunan nemden etkilenmektedir. Bizlerin üzerine düşen göre ise sağlıklı ve kalıcı bir su yalıtımı uygulayarak yapımızı zararlı etkenlere karşı korumaktır.

likit membran temel perde duvar su yalıtımıPerde Duvar Likit Membran Su İzolasyonu Uygulaması

Bodrum katımızda perde beton duvar su yalıtımı gerekli ise perdedeki soğuk derzler, tie-rod deliği, segregasyonlu bölgeler, gergi demir ve ahşap takoz yerleri tamiratları yapılması gerekmektedir. Firmamız gerekli kırımları yaptıktan sonra oyuklar üzerinde su geçirimsiz İZOTÜM beton tamir harcı kullanmaktadır. Su izolasyonu yapılacak beton yüzeylerin onarımında kullanılan, özel çimentolar ve polimer bileşenleriyle üretilen mineral katkılı tek bileşenli tiksotropik, su geçirmeyen beton onarım harcıdır. İzotüm tamir harcı su ile karıştırılarak betondaki onarılması gerekli temizlenmiş yüzeylere pah şeklinde uygulanır. Onarım bittikten sonra su izolasyon uygulamasına geçilir. Pozitif perde duvar su izolasyonda İZOTÜM likit membran ürünlerinden 2k serisi, fileli ve filesiz olarak uygulanmaktadır. Perde duvarda öncelikle bir kat tozumayı engellemek ve aderans artırmak amacıyla astar olarak İzotüm Bitümlü Su Yalıtım Astarı uygulanmaktadır. Yüzeye uygulandıktan sonra bünyesinde bulunan su buharlaşarak, su geçirmez bir film tabakası oluştururken sonraki uygulamaya zemin oluşturmaktadır. Astar uygulama biti kuruma sağlandıktan sonra sağlam bir zemin elde etmiş olduk. Yalıtıma gönül rahatlığıyla geçebiliriz uygulamaya süper elastik bir malzeme ile devam edelim. İzotüm Plus 2K Süper Elastik, çift bileşenli, kauçuk, su ve bitümün özel tekniklerle birleştirilmesiyle üretilen mineral takviyeli su izolasyon malzemesidir. İzotüm Plus 2K Süper Elastik, bitüm esaslı su bazlı yüksek elastikiyete ve aderansa sahip çabuk kuruyan likit membrandır. Uygulama sonrasında bünyesindeki su buharlaşarak yüksek aderansla kullanıldığı yüzeyde suya ve rutubete karşı güçlü bir performans sergileyen dayanıklı elastik film tabakası oluşturmaktadır. İzotüm 2K fileli uygulama yapılsa daha dayanıklı ve mukavemeti yüksek olacaktır. Fileli uygulama düşünülüyor ise birinci kat uygulanınca üzerine file yatırılır ikinci kat İzotüm Plus 2K Süper Elastik uygulama üzerine devam edilir yerin durumuna göre iki veya üç kat devam edile bilir en az iki kat uygulama yapılması gerekmektedir.

Perde beton yalıtımı ne kadar iyi yapılmış olursa olsun, yalıtım kaplaması üzerine dolgu sırasında oluşacak mekanik darbelere karşı korunması gerekmektedir. Su yalıtımı uygulaması sonrasında izolasyonu korumak için çeşitli malzemeler ile koruma uygulaması yapılabilir.

pozitif likit perde su yalıtımıLikit Membran İle Su Yalıtımı Yapılan Alanlar

1-Su kanalları ve gizli derelerde,
2- İstinat ve perde duvarlar,
3- Temel bodrumlar,
4-Galeri ve temel kazıklarında,
5-Mutfak
6-Balkon,
7-Teras,
8- Banyo,
9-Wc,
10-Yüzme ve süs havuzları gibi
11-Islak hacimli mekanlarda
12-Kaplamanın altında kullanılır.
13-Yüzme havuzları
14-Bodrum kat perde duvarları
15-Katlı otoparklarda
16-Beton çatılarda
17-Yer altı kanallarında
18-Fosseptiklerde
19-Beton borularda
20-Toprak altında kalacak her türlü betonarme yapıda pozitif yönden ( Suyun geldiği yönden) likit membran ile fileli veya filesiz uygulama yapılabilir.