su yalıtımıSu İzolasyonu

Yağmur, kar ve yer altı suları, yapıların çeşitli noktalarından içeriye girebilmekte ve aynı zamanda beton ve demir donatıda korozyona neden olarak çürümelerine yol açmaktadır. Yapının içerisine giren su olumsuz koşullar sağlarken insan sağlığını da tehlikeye atmaktadır. Yapılara suyun girişini engellemek için yapılan uygulamalar su yalıtımı veya su izolasyonu olarak adlandırılır.

Su yalıtımı uygulamalarına yapının inşaatına başlarken hazırlanan grobetonun yapılmasından hemen sonra başlamalıdır. Grobeton izolasyonu sağlanmalı, radye ve perde betonların imalatından sonra ise pozitif yönden (suyun geldiği yön, dıştan) sürme likit membran veya kristalize izolasyon gibi tekniklerle su yalıtımı uygulamalarına devam edilmelidir. Yapının inşaatı sırasında toprak altında kalan tüm yüzeylerde pozitif su yalıtımı yapılması gerekmektedir. Dışarıdan su yalıtımı yapılmadığı takdirde içeriye giren suyu kesmek için negatif su yalıtımı uygulamaları gerekmekte ve bu durumda çok daha yüksek maliyetlere sebebiyet vermektedir. Su yalıtımı yapmak hem yapı hem de içinde yaşayan insanların sağlığı için gerekli ve zorunludur.

Aker İzolasyon ihiyaç duyduğunuz tüm su yalıtımı hizmetlerini, yapılan iş ve işçiliğe karşı garantili olarak uygulamaktadır.

kök geçirmeyen su izolasyonuSu Yalıtımının Faydaları

Yapı projelerini kar yağmur, atıksu ve yer altı sularının zararlarından korur. Su ve içerisinde taşıdığı tuzlar projelerimizin çeşitli taşıyıcı alanlarına sızarak tahribatlara yol açmaktadır. Projelendirilen yapılarda toprağa dayanan temel, perde, teras, otopark, istinat duvarları, kuyu temel perde duvarları, balkonlar, ıslak zeminler ve suyun yapı dışından girebileceği her alan, su izolasyonu yapılarak suyun zararlarından yapı korunur. Su yalıtım sayesinde yapımız uzun ömürlü olur gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir yapılar bırakmış oluruz. Dünyanın çeşitli yerleri deprem gibi doğal afetlere maruz kalmaktadır. Depremlerde su yalıtımı yapılmamış olan binalar daha çok zarar görmekte, can ve mal kayıplarına daha çok neden olmaktadır. Su İzolasyonu uygulaması yapılmayan binaların depremde aha çok zarar görmelerinin sebebi betona giren suyun zamanla betonu ve demir donatıyı korozyona uğratarak çürütmesi ve taşıyıcı gücünü azaltmasıdır. Taşıyıcı gücü azalan yapı ise çok daha küçük sarsıntılarda ciddi hasarlar görmekte ve çöküntüler yaşanmaktadır. Korozyon nedeniyle kendi yükünü bile taşıyamayan yapı, olası doğal afetlerde hızlıca yerle bir olabilmektedir. Temelden itibaren su yalıtımı uygulanan binalar nem ve rutubetin etkilerinden uzak, konforlu ve sağlıklı ortamlar oluşturmaktadır. İzolasyonu yapılan binalarımızda taşıyıcı yüke hasar veren olumsuz bir durum yaşanmayacak, deprem ve suya karşı direnç kazanarak güvenli ortamlar oluşturacaktır.

Su yalıtımı uygulamalarının uzun vadede ülke ekonomisine katkısı da büyüktür. Yapılan binalar sağlıklı kalarak daha uzun ömürlü olacak, ülke kaynakları yeniden inşaat süreleri uzadığı için boşa harcanmayarak yeni yatırımlara aktarılmasına sebebiyet verecektir.

korozyonn zararlarıSuyun Yapılara Zararları

Binalarımıza giren su demir donatı ve betona zarar vermekteaşağıdaki sayacağımız yollar ile çeşitli etkenler ile tesir etmektedir. Yağmur, kar, yağışlarında oluşan suların, yeryüzü örtüsü olan toprağın mevcut nemi toprağın 50 cm altında nem bulun maktadır, dış kaynaklı suyu toprak tarafından emilmektedir, mevsimsel yağış ve kullanma suları,Banyo, WC lerde, ıslak hacimlerde kullanım sularından, inşaat yapımı için açılan temelin oturacağı zemindeki basınçlı veya basınçsız yeraltı suları. Suyun yukarıda sayılan yollarla yapımıza sirayet ederek yapımızın içerisine KAPİLER yöntemle girmektedir.

 • Konforumuzu tehdit eder.
 • Taşıyıcı olan demirlerin çürümesine yol açar.
 • Betonun ve demirin taşıma kapasitesinin düşmesine sebep olur.
 • Betonun çürümesine sebebiyet vermektedir.
 • Korozyona uğrayan demir betonu çatlatır.
 • Bakteri oluşmuna ortam hazırlar.
 • Rutubet ve küf oluşarak sağlığı tehdit eder.
 • Doğal afetlerde can kayıplarına neden olur.
 • Kötü koku oluşturur.

Su Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları

Bitümlü Su İzolasyon Malzemeleri

Bitüm, ham petrolün rafinerilerde damıtılması veya doğal çökmesi ile elde edilir. Hidrokarbon birleşim koyu kestane renginde katı veya sıvı formlarda doğada bulunabilmektedir.

Bitümlü su yalıtım malzemeleri reçine karakterinde ve organik maddelerden meydana gelmektedir. Bitüm yapısı itibarı ile suya yüksek dayanım göstermekte ve uzun yıllar boyunca su yalıtımı sağlamaktadır. Doğru bir şekilde uygulandığı ve dışarıdan bir zarar verilmediği sürece yapıya ömrü boyunca izolasyon sağlar. Su izolasyon malzemesi olarak farklı tekniklerle geniş çapta kullanım alanı mevcuttur.

Epoksi Su İzolasyonu

 

Epoksi su izolasyonu, zemin kaplamasında ve yapıştırıcı alanında sıkça kullanılmaktadır. Epoksi, termoset kimyasal bir reçine karakterindedir. Asite, suya ve alkaliye dayanımı yüksektir ve direncini yetirmez. Çeşitli yöntemlerle su yalıtım malzemeleri olarak kullanılmaktadır. Yapısal çatlakların onarımında her iki yüzü bir birine bağlayıcılığı ile gerilmelere mukavemet gösterir. Boya astar malzemesi olarak iş yerlerinde, otoparklarda, hijyenik ortam oluşturmak için geniş çaplı kullanılmaktadır. Epoksi kulanılan alanlarda ısı farkından etkilenmemektedir genleşme ve büzülme yapmaz. Aşınma ve gerilme direnci iyidir. Epoksi iki komponentli olarak kullanılmaktadır. Bağlayıcı ve sertleştirici olarak iki ayrı kimyasalın birlikte kullanılmasıyla reaksiyona girer ve yüzeye uygulanır.

Kristalize Su Yalıtım Malzemeleri

Krıstalize su yalıtım ürünleri beton yapıya uygulanmaktadır. Beton perde, beton temellerde, havuzlarda su depolarında, bodrum beton perde duvarların pozitif ve negatif izolasyonunda, balkonlarda, çiçekliklerde, sıva ve şap üzerinde, beton - şap arakesitinde aderans köprüsü teşkilinde, yüzme ve süs havuzlarında, sehim yapma ihtimali olan zeminlerde, tünellerde negatif pozitif uygulamada, Krıstalize tek komponentlı ve çift komponentlı olarak kullanılmaktadır. Suyun geldiği yönden İzotüm Kristeks çift komponentlı ürünler kullanılmaktadır. Pozitif izlasyonda kullanılan kristalize ürünler dıştan uygulamada beton yüzey ıslatılarak uygulanır. Islak olarak uygulandığı beton yüzeye kristalize malzeme derinlemesine işlerken, yüzeyde esnek ve su geçirimsiz bir filim tabakası oluşturmaktadır. Negatif yönden (içten - suyun geldiği yönün ters istikametinden) İZOTÜM Crystallize tek komponentli ürünler betona kapiler işleyerek suyun içeri girişini engeller.

Kauçuk (Lateks) Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

Kauçuk, tropikal ağaçların öz suyundan ya da petrolün işlenmesiyle elde edilen elastik bir maddedir. Bir diğer adı latekstir. Kauçuğun ana vatanı Güney Amerika’dır. Çok kullanılması çeşitli alternatifler aramaya sevk etmiştir. Petrolden elde edilen ürünlere sentetik kauçuk, bitkilerden elde edilenlere ise doğal kauçuk denmektedir. Kauçuk katkılı su yalıtım ürünleri yüzeye uygulandığında elastik, su geçirmeyen bir katman oluşturmaktadır. Su izolasyonunda pvc ve likit membranlar başta olmak üzere genelde farklı ürünler ile birleştirilerek elastik su yalıtım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır. 

Likit Membran Su İzolasyon Malzemeleri

Likit membranlar, pozitif (suyun geldiği yönden) su yalıtımında kullanılan, uygulandığı yüzeyde kuruduktan sonra yüksek aderans ile tutunarak su geçirmeyen eksiz bir katman oluşturan sıvı izolasyon ürünleridir. Bitüm ve kauçuk esaslı likit membran ürünler mevcuttur.

Likit su yalıtım malzemelerinden firmamızın tercih ettiği ürünler, İZOTÜM Kristeks, İzotüm Plus 1K Süper Elastik , İzotüm Plus 2K Süper Elastik likit membran, İzotüm Plus 1K Polimer bitümlü likit membran, İzotüm Plus 2K Polimer bitümlü sıvı membran, İzotüm Renkli Likit Membran marka su yalıtım malzemeleridir. Uygulandığı yüzeyde çok uzun yıllar su geçirimsizliği sağlar. Likit (sıvı) akışkan su yalıtımı bitüm, kauçuk ve polimerlerin birleşiminden meydana gelmektedir. Likit yalıtım ürünlerinin belli bir şekli yoktur. Uygulandıkları dikey veya düşey alanlarda girinti ve çıkıntılı alanlarda rahat kullanılabilmektedir. Çatılarda, teraslarda, otoparklarda, perde betonlarda, ıslak zeminlerde, balkonlarda, endüstriyel yapılarda, sosyal tesislerde, su depolarında, hangarlarda, konut ve ticari inşaatların genel su yalıtım yapılacak alanlarda tercih edilmektir.

 

Püskürtme (Sprey) Su Yalıtımı

Püskürtme membran likit izolasyon malzemelerinin sprey ile püskürtülerek uygulandığı yöntemlerdir. Sprey membran yönteminde iki bileşenli ve tek bileşenli olarak kullanılan malzemeler mevcuttur. Bitümlü ve poliürea likit malzemeler özel yüksek basınçlı makineler ile püskürtme yöntemiyle uygulanarak yüzey üzerinde su geçirmeyen bir tabaka oluşturur.

Firmamızın tercihi solvent içermeyen malzemelerdir. Likit elastik olan bu tür malzemeler yapısal çatlaklarda köprüleme yapmaktadır. Püskürtme membranla ek yeri oluşmadan kesintisiz su yalıtımı sağlanmaktadır.

Akrilik Su Yalıtım Malzemeleri

Akrilik sentez yoluyla elde edilen su yalıtımında ve çeşitli alanlarda kullanılan reçinedir. Su izolasyonun da akrilik ürünler pozitif izolasyonda tercih edilmektedir. Likit izolasyon malzemelerde bağlayıcılığını artırmak ve yapışma özelliğinin yükseltmek için bileşen olarak da su yalıtımda kullanılan ürünlerin içerisinde yer almaktadır.

 

Polimer Su İzolasyon Malzemeleri

Yüksek sayıda monomer molekülü, birbirleriyle reaksiyona girerek bir polimer oluşmaktadır.

Polimer doğal ve sentetik olarak üretilmektedir. Polimer su izolasyonu yanında sanayinin çeşitli alanlarında kullanılmaktadır. Polimer özellikleri nedeniyle su yalıtım sektörünün vaz geçilmez ürünlerindendir. Yüksek dayanım gücü olan polimer malzemeler çeşitli sıvı malzemeler ile modifiye edilebilmektedir. Firmamız uygulamalarında sonuç aldığı ürünlerden bitüm ve polimer maddelerinin özel tekniklerle birleştirilmesi ile elde edilen İzotüm Plus 1K Polimer bitüm membran ve İzotüm Plus 2K Polimer bitümlü likit membran bu gruptaki ürünlerin örneklerindendir. Terasların su yalıtımında, i ç ve dış mekanların su izolasyonda, perde beton duvarlarda, temeller ve zeminlerde, yeraltı suları veya sızıntı suları yapıya aksetmesini durdurmada, binanın toprağa teması olan yapı ve yapı elemanlarının korunmasında, ıslak zemin (ıslak hacim), balkon, teras ve betonarme çatıların su izolasyonunda kullanılır. Su yalıtımda sıkça kullanılır ve kesin çözümler alınmaktadır.

 Poliürea (Polyurea) Su İzolasyonu

Poliüretan su izolasyon malzemeleri yalıtım sektöründe yaygınlaşarak yerini almaktadır. Poliüretan çift ve tek bileşenli olarak kullanılmaktadır. Tek bileşenli olanları fırçayla, çift bileşenli olanları özel yüksek basınçlı makineler ile püskürtme yöntemiyle uygulamaktayız. Uygulandığı alanda UV ışınlarına ve yaya trafiğine dayanıklı ve uzun ömürlü su izolasyonu sağlamaktadır. Çatı, teras, balkon otoparkların ve çeşitli alanların su izolasyonunda etkin bir çözüm getirmektedir. Uygulama alanında parlak ve kolay temizlenebilen yüzey oluşturmaktadır. 

Membranlar çeşitleri su yalıtım malzemeleri.

Su izolasyonunda kullanılan membran çeşitleri örtü olarak serilen membran ve sıvı membranlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Rulo halinde örtü olarak piyasa sunulan bohçalamada kullandığımız membran türleri Bitüm ve PVC hammdeleriyle üretilebilmektedir.

Bitümlü Membranlar

Su yalıtımında yıllardır alışılagelmiş olan malzemelerden birisi bitümlü membranlar, temel izolasyonundan perde izolasyonuna, ıslak hacimlerden teraslara ve çatılara kadar bir çok alanın izolasyonunda bohçalam tekniğiyle kullanılmaktadır. Bu ürünlerin ise bazı dezavantajları mevcuttur. Membranlar 1 metre genişliğinde 10 metre uzunluğunda top halinde sarılmış plakalardır. Uygulandıkları yüzeyde üst üste bindirilerek ve ısıtılarak birbirine yapıştırılmaktadır. Bu işlem sırasında çeşitli bölgelerde az ısınması ve benzeri nedenlerle birbirine tutunamayan ek yerlerinden örtü tabakasının altına su girebilmekte ve membranın altında serbest dolaşan su yapının farklı yerlerinden içeri girebilmektedir. Bu gibi sorunlarda tamirinde mümkünse bohçalama tabakasının komple kaldırılması mümkün değilse içeriden izolasyon yapılması gerekmektedir. Bu durumda yapılan membran izolasyonunun masrafları komple boşa gitmiş ve tekrar izolasyonun sağlanması için yüksek maliyetlere sebebiyet verilmiş demektir. Teras ve çatı gibi alanlarda ise sorunsuz bir işçilik yapılmış olsa dahi kış şartlarında don yaşandığı zamanlarda çeşitli bölgelerde ayrılmalar gözlemlenebilmektedir. Bu sorunlarda izolasyon tabakasının ömrünü kısaltarak yakın zamanlarda tekrar izolasyon yapılması gibi maliyetlere sebebiyet verecektir. Aynı bölgelere likit membran ile izolasyon yapıldığında ise ek yeri olmadığından don gibi risklerden etkilenmez ve uzun ömürlü bir koruma sağlar. Bitümlü likit membran doğru şekilde uygulandığında ve insan eliyle veya doğal afetler ile zarar verilmediği takdirde yapı ömrünü tamamlayana kadar izolasyon sağlayacaktır.

Membran ürünler; bitümlü camtülü (fiberglass) taşıyıcılı membran, bitümlü polyester keçe taşıyıcılı membran, bitümlü polyester keçe taşıyıcı ve alüminyum folyolu olarak farklı üretim modelleri bulunmaktadır. Bitümlü arduazlı camtülü (fiberglass) veya polyester keçe taşıyıcılı membran. Su izolasyonda yıllardan beri alışıla gelmiş olan yapılarımızın temelinden terasında ıslak hacimlerinde ve çatısına kadar su yalıtımıyla alakalı olan bütüm alanlarda bohçalama sistemi olarak kullandık ve hala bazı uygulamalarda tercih edilmektedir.

PVC Membralar

PVC Su Yalıtım Membranı  sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, son yılların temel bohçalamasında daha sık tercih edilen su yalıtım membranıdır. Bilindiği gibi Poli-Vinyl-Chlorid maddelerinin baş harflerini almış olan PVC membran geçirgen olmayışı uzun ömürlü ve dayanıklı olmasıyla dünyada su yalıtım sektöründe kendine yer edindi. Kullanım alanları geniştir. Çelik çatılar ve hafif metal çatılarda,
bahçe otopark teras çatılarında, beton çatılar ve farklı geometrik yapıdaki çelik çatıprojelrinde, içme suyu depolarında son kat olarak, Şebeke kullanma suyu depolarında son kat olarak,

İçme ve kullanma suyu iletim kanallarında, suni baraj uygulamalarında, tarımsal sulama kanallarında, suni göletlerin oluşturulmasında, bahçe ve balık göletlerinin oluşturulmasında, süs havuz oluşturulmasında, bina temel ve perde su yalıtımında, ıslak hacimler su yalıtımında, yer altı galerileri su yalıtımında, hangarlarda, metro tünellerinin su yalıtımında PVC membran kullanmaktayız.

Su İzolasyonu Malzeme Çeşitleri
 • Krıstalize su yalıtım malzemeleri
 • Epoksi su yalıtım malzemeleri
 • Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri
 • Kauçuk esaslı su yalıtım malzemeleri
 • Likit membran su izolasyonu malzemeleri
 • Püskürtme membran su izolasyon malzemesi
 • Akrilik su yalıtım malzemeleri
 • Polimer su izolasyon malzemeleri
 • Poliüretan su izolasyon malzemeleri
 • Bitümlü su yalıtım malzemeleri
 • Poliürea su izolasyon malzemeleri
 • Silikon esaslı su yalıtım malzemeleri
 • Membranlar çeşitleri
Su İzolasyonu Uygulama Teknikleri
 • Likit Membran Sürme İzolasyon
 • Negatif Kristalize Sürme İzolasyon
 • Pozitif Kristalize Sürme İzolasyon
 • Sprey (Püskürtme) İzolasyon
 • Membran Bohçalama
 • Enjeksiyon İzolasyon
 • Poliürea İzolasyon